Op dit moment hebben we op woensdag en vrijdag plekken beschikbaar op de peutergroep.
Informeer hiernaar bij locatiemanager Ester via kantoor@kdvokkie.nl of 020-6685330.