Over Okkie

De inzet van ouders op Okkie is noodzakelijk om het kinderdagverblijf gezellig en draaiende te houden. Okkie heeft een ouder-bestuur dat samen met de locatiemanager de gang van zaken bepaalt.

Via deze link vind je ons inspectierapport.

Bekijk het vooral want we zijn er best trots op.

Het bestuur van Okkie heeft als taak de doelstelling van Okkie na te leven en om te zetten in beleid en begeleiding. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. De belangrijkste taken zijn daarbij het financiële beleid, het personeelsbeleid, het pedagogisch beleid, het plaatsingsbeleid, de huisvesting en het pr- en wervingsbeleid. Het bestuur bestaat meestal uit vier ouders.

De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en neemt deel aan de bestuursvergaderingen die eens per maand plaats vinden en meestal ook aan de oudercommissie-bijeenkomsten.

Sarah Naipal, moeder van Simeon en Bodhi
Arne Hoogcarspel, vader van Sofia en Nico
Marleen Tijhuis, moeder van Emma en Thijs
Ewout Boesenach, vader van Toon
Wouter-Tim Burgler, vader van Olivia

Okkie is klein en ouders kunnen heel direct meedenken en meepraten over het beleid. Niet alleen via het bestuur, maar ook via de oudercommissie.

De oudercommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal twee ouders van iedere groep, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De locatiemanager vergadert in overleg mee en draagt samen met de ouders zorg voor de ouderparticipatie.
De oudercommissie organiseert uitstapjes, borrels, feesten, eens per jaar een thema-avond (tips ter voorkoming van brandwonden, kinder EHBO, workshop opvoeden volgens Gordon, opvoedtips, etc) en af en toe een klusdag. De oudercommissie heeft wat betreft beleid een adviserende functie.
Erg leuk en tastbaar is de Okkie Pepernoot: Okkie’s eigen half jaarlijkse magazine vol bijdragen van ouders en Okkie’s team, dat de O.C. zeer professioneel aflevert in beperkte oplage. Ware collectors items!

De oudercommissie bestaat momenteel uit:
Nanet, moeder van Jinne en Maia
Dominique, moeder van Miles en Selah
Daan, vader van Lutijn
Louise, moeder van Loek, Kees en Noud

Op Okkie werkt een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het goed functioneren van het team. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is Ester Hagendoorn afwisselend qua tijden in Okkie’s kantoor aan het werk en per mail/telefoon bereikbaar.

Bij Okkie werken we met de Bitcare Ouder app. Op elke groep ligt een iPad waarop de pedagogisch medewerkers de dagelijkse activiteiten van de kinderen bijhouden. Praktische informatie zoals hoe laat je baby heeft gedronken en wat de slaaptijden zijn. Maar ook foto’s van de dag of een kort verhaaltje. We houden het bewust kort en bondig want we besteden de tijd liever aan de kinderen.

Ouders kunnen deze app downloaden en op hun werk, in de baas haar tijd, foto’s bekijken van hun kind. Dit kan ook in hun pauze.

Via de app kunnen ouders ook verzoeken doen om een dag te ruilen of hun kind ziek of afwezig melden.

Op deze manier kan de overdracht efficiënt en duidelijk plaats vinden.