Over Okkie

De inzet van ouders op Okkie is noodzakelijk om het kinderdagverblijf gezellig en draaiende te houden. Okkie heeft een ouder-bestuur dat samen met de locatiemanager de gang van zaken bepaalt.

Het bestuur van Okkie heeft als taak de doelstelling van Okkie na te leven en om te zetten in beleid en begeleiding. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. De belangrijkste taken zijn daarbij het financiële beleid, het personeelsbeleid, het pedagogisch beleid, het plaatsingsbeleid, de huisvesting en het pr- en wervingsbeleid. Het bestuur bestaat uit drie of vier ouders.

De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en neemt deel aan de bestuursvergaderingen die eens per maand plaats vinden en meestal ook aan de oudercommissie-bijeenkomsten.

Wiert-Jan Siefkes, vader van Willem en Kiki
Sanne Dorrepaal, moeder van Pepijn
Elise Kwerreveld, moeder van Alexander.

Okkie is klein en ouders kunnen heel direct meedenken en meepraten over het beleid. Niet alleen via het bestuur, maar ook via de oudercommissie.

De oudercommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal twee ouders van iedere groep, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De locatiemanager vergadert in overleg mee en draagt samen met de ouders zorg voor de ouderparticipatie.
De oudercommissie organiseert uitstapjes, borrels, feesten, eens per jaar een thema-avond (tips ter voorkoming van brandwonden, kinder EHBO, workshop opvoeden volgens Gordon, opvoedtips, etc) en af en toe een klusdag. De oudercommissie heeft wat betreft beleid een adviserende functie.
Erg leuk en tastbaar is de Okkie Pepernoot: Okkie’s eigen half jaarlijkse magazine vol bijdragen van ouders en Okkie’s team, dat de O.C. zeer professioneel aflevert in beperkte oplage. Ware collectors items!

De oudercommissie bestaat momenteel uit:
Sophie, moeder van Floré en Bes
Martijn, vader van Juliette

Op Okkie is al jaren een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het goed functioneren van het team. Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is de locatiemanager afwisselend qua tijden in Okkie’s kantoor aan het werk of per mail/telefoon bereikbaar.

Bij Okkie werken we met de Bitcare Ouder app. Op elke groep ligt een iPad waarop de pedagogisch medewerkers de dagelijkse activiteiten van de kinderen bijhouden. Praktische informatie zoals hoe laat je baby heeft gedronken en wat de slaaptijden zijn. Maar ook foto’s van de dag of een kort verhaaltje. We houden het bewust kort en bondig want we besteden de tijd liever aan de kinderen.

Ouders kunnen deze app downloaden en op hun werk, onder de baas zijn tijd, foto’s bekijken van hun kind. Dit kan ook in hun pauze.

Via de app kunnen ouders ook verzoeken doen om een dag te ruilen of hun kind ziek of afwezig melden.

Op deze manier kan de overdracht efficiënt en duidelijk plaats vinden.