Pedagogisch beleid

Okkie = Openheid, Samenwerking & Betrokkenheid

Missie

Okkie wil kwalitatieve kinderopvang bieden en daarmee helpen kleine vrolijke mensjes een evenwichtige basis te bieden waardoor zij kunnen opgroeien tot volwassenen die zich thuis voelen en goed functioneren in onze maatschappij.

Visie; waar staat Okkie voor?

Okkie is voor en door ouders en werkt vanuit een open samenwerking tussen leidinggevende, pedagogisch medewerkers, vrijwillig bestuur en oudercommissie. Een gezonde financiële situatie en een veelbelovende bezettingsgraad bieden vertrouwen voor het waarborgen van die kwaliteit. Groei in kwantiteit is geen doel, omdat daarmee ons principe van persoonlijke- en groepsaandacht in een gezellige huiskamersfeer in het gedrang komt.
De pedagogisch medewerkers van Okkie zijn eigentijds en vakinhoudelijk meer dan up-to-date. Dankzij de hoge betrokkenheid van alle ouders, bouwen wij de vertrouwde omgeving uit tot een plek waar de kinderen veilig en gezond opgroeien.

Gezamenlijke inzet

Kinderen kunnen vrij opgroeien op een plek waar ze zich lekker voelen, zodat ze kunnen spelen en leren én samen leren leven. Dit kan volgens ons alleen bereikt worden door gezamenlijke inzet van ouders en pedagogisch medewerkers. Samen bepaal je hoe die omgeving eruit ziet en hoe die voldoet aan wensen en eisen ten aanzien van de opvoeding. Door contact met pedagogisch medewerkers op de dag, maar ook op andere momenten. De oudercommissie heeft een adviserende rol over het te voeren beleid. En omdat het bestuur ook uit ouders bestaat, staat het belang van de kinderen altijd voorop.

Betrokkenheid van de ouders

Okkie vraagt meer van ouders dan gebruikelijk. En dat is een bewuste keuze. Deelname in een oudercommissie is wellicht nog logisch, deelname in het vrijwillige ouderbestuur is bijzonder, samen klussen aan het kinderdagverblijf van je kind en het ontwerpen en uitgeven van een halfjaarlijks magazine (Okkie Pepernoot) is uitzonderlijk. Toch is dat belangrijk omdat op deze manier ouders Okkie én elkaar leren kennen. En dat is onontbeerlijk om samen die veilige, prettige, onbezorgde omgeving en unieke sfeer voor onze kinderen te bieden. Ouders worden bij het intakegesprek gevraagd naar welk van de manieren van ouderparticipatie hun voorkeur/interesse uitgaat.

Okkie doet veel terug

Borrels, picknick, ouderavond, bijzondere thema-avonden. Veel activiteiten die zorgen voor contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers en ouders onderling; voor leermomenten en gezelligheid.

En dit alles maakt Okkie nou typisch Okkie!

Een klein, eigenwijs kinderdagverblijf met blije ouders, blije kinderen en blij personeel. En helaas voor bepaalde dagen ook een wachtlijst, want het enthousiasme van ouders van huidige en oud Okkie-kinderen zingt inmiddels rond in heel Amsterdam.

Op Okkie kunnen de kinderen opgroeien in een veilige en rustige omgeving, dit zie je zeker terug op de babygroep. De ruimte is licht en rustig ingedeeld, hier kunnen de baby’s in alle rust ontwikkelen zonder overbodige prikkels. Voor de allerkleinste is er een grondbox, zodat ze veilig kunnen spelen en bijvoorbeeld oefenen met omrollen. Er hangt ook een hangwieg in de groep, waar de baby’s heerlijk in kunnen slapen. De groep is zo ingericht dat het goed aansluit op de verschillende ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.

Dagindeling

De dagindeling bij de baby’s ziet er anders uit dan bij de peuters. Er wordt meer naar de individuele behoeften gekeken, omdat baby’s natuurlijk allemaal een eigen ritme hebben wat betreft eten en slapen. Terwijl de één zijn fles krijgt, speelt de ander in de tuin. Terwijl de één in de grondbox lekker brabbelt, leest de ander een boekje met de pedagogisch medewerker of doet naast een vriendinnetje een poging tot puzzelen.

Luisteren naar kinderen vinden wij belangrijk, omdat kinderen – hoe klein ze ook zijn – heel goed kunnen (proberen) aan(te)geven waar ze behoefte aan hebben of in ieder geval dat ze iets plezierig vinden of iets ze dwars zit.

Activiteiten

Op de babygroep zijn de activiteiten vooral gericht op zintuiglijke ervaringen en waarnemingen. Bijvoorbeeld voelen aan verschillende materialen zoals een borstel of een microvezeldoek en luisteren naar mooie muziek en geluiden. Of met je handen graaien in een bak rijst of knijpers in en uit een bak halen. De mogelijkheden zijn eindeloos en de pedagogisch medewerkers verzinnen elke keer nieuwe uitdagende activiteiten.

Als dreumesen samen spelen is dat vaak naast elkaar en nog niet met elkaar. Dus samen met de blokken spelen maar dan wel ieder een eigen toren. Voor een pedagogisch medewerker is het soms al genoeg om er op een kleine afstand bij te gaan zitten. De kinderen weten dat ze er zijn, checken dat ook af en toe, en spelen dan verder. De jongste baby’s betrekken we bij de activiteit door te zorgen dat ze het kunnen zien of we nemen ze op schoot. Ze spelen nog niet mee maar kijken hun ogen uit en ervaren de gemoedelijke sfeer.

We lezen ook veel voor, we vinden dat je hier niet vroeg genoeg mee kunt beginnen: kinderen vinden het leuk en gezellig en het is goed voor de taalontwikkeling en concentratie. We hebben op de groep boeken op kindhoogte die ze zelf kunnen pakken.

In de lente, zomer en op mooie herfstdagen kan er lekker in de tuin gespeeld worden met ballen, loopwagentjes, kleine glijbanen en in de zandbak. Voor de allerkleinsten is in de tuin een afgeschermd stukje gras gereserveerd. Uit de wind en uit de directe zon, maar toch lekker buiten. In de winter gaan de kinderen die net kunnen lopen soms ook naar buiten. Kinderen die nog niet kunnen lopen gaan dan af en toe mee op de arm van een pedagogisch medewerker. De grond is in de winter namelijk wel heel erg koud.

Eten

Rond 10.00 uur gaan we met de kinderen aan tafel en eten we fruit en drinken water. Dit gaat naar behoefte; sommige kinderen krijgen een fruithap en de oudere kinderen eten stukjes fruit.

We lunchen met een warme maaltijd die een paar keer per week vers wordt geleverd door Moekes Maaltijd. We eten vegetarisch zodat iedereen mee kan eten. Bij de maaltijd drinken we melk of water. Na het middagslaapje eten we crackers of rijstwafels met beleg en drinken we water. We hebben op de babygroep wel tuitbekers maar liever oefenen we met de kinderen om uit een gewone beker te drinken. Door steeds een klein beetje drinken in de beker te doen kan er niet zoveel mis gaan en hebben de kinderen in een mum van tijd door hoe het werkt.

Samen aan tafel eten is een echt ritueel waar de kinderen van genieten en de pedagogisch medewerkers ook. De jonge baby’s hebben hun eigen eetgewoontes of voorkeur, waar over het algemeen wel rekening mee kan worden gehouden, en zien eten doet vaak eten. We kletsen heel wat af aan tafel en hoewel we de baby’s meestal niet echt verstaan worden er goede gesprekken gevoerd.

Naar de peutergroep

Een dreumes gaat in principe met 21 maanden over van de babygroep naar de peutergroep. Dat gaat meestal geleidelijk. De meeste dreumesen geven zelf wel aan verder te willen kijken dan hun eigen groep en wandelen via de tuin, of meteen bij binnenkomst soms zelf de peutergroep binnen. Met eerst af en toe zo’n bezoekje en daarna een wenschema van ongeveer 2 weken gaan het wennen en de overstap met behapbare stapjes. Zo krijgen kinderen en pedagogisch medewerkers de kans om de babygroep periode rustig af te sluiten en te wennen aan de nieuwe groep. Als het wennen moeilijker gaat dan verwacht, en de pedagogisch medewerkers van de peutergroep het wenselijk vinden, wordt er gekeken naar de mogelijkheid er nog een paar wenweken aan vast te plakken. Heel af en toe wordt er (met de ouders samen) besloten dat de ene baby wat vroeger naar de peuters gaat en een ander wat later, maar dat moet ook wel passen qua plaatsingsdagen.

Genieten

Tussen de bedrijven door nemen de pedagogisch medewerkers flink de tijd om van al hun rondkruipende en lopende kinderen te genieten. Het is iedere keer weer leuk als een dreumes de naam van een pedagogisch medewerker leert zeggen, contact maakt met een leeftijdgenoot of heel voorzichtig een paar stapjes los loopt en daarbij toegejuicht wordt. Met al die kleine mijlpalen die de kinderen bereiken blijft het een gezellige boel op de babygroep. Een cultureel verantwoorde manier van genieten is weggelegd voor de baby’s die wakker zijn op het moment dat er iemand van MeMo komt. Dat is een muzikant die op de peutergroep zijn instrument en talent laat zien, de kinderen ook wat muziek laat maken en laat dansen en waarnaar de baby’s dan ook even mogen komen kijken. De een kijkt haar ogen uit, de ander weet niet hoe snel hij terug moet tijgeren naar de babygroep.

Okkie’s peutergroep is een gezellige ruimte waar kinderen lekker kunnen rondrennen en spelen, maar ook rustig knutselen, puzzelen en lezen.
We stimuleren zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij de peuters, maar dat betekent niet dat er niks met ze gedaan wordt. Integendeel!

Activiteiten

Als iedereen binnen is wordt de dag om 9.30 uur begonnen met fruit eten aan tafel en liedjes zingen. We hechten veel waarde aan de tafelmomenten; het is een gezellig moment waar gesprekjes worden gevoerd en iedereen even aan bod komt.

We kijken per dag wat we hierna gaan doen. Wat willen de kinderen doen? Waar hebben ze behoefte aan? Als er net aan tafel is gepraat over herfstbladeren, kunnen we daar op inspelen door een herfstactiviteit te doen.

We doen vaak knutselactiviteiten met de kinderen en focussen daarbij op het proces. Hoe houd je een schaar vast als je wilt knippen? En als ze dat eenmaal door hebben willen kinderen niets liever dan blaadjes verknippen. De volgende stap kan zijn plaatjes knippen uit tijdschriften. Elk kind heeft zijn eigen behoefte. Als we papier, lijmpotjes, kwasten en snippers neerzetten is het ene kind alleen bezig met lijm uitsmeren over het papier, dat is dan al meer dan genoeg. Een ander kind plakt alle snippers op elkaar en weer een ander stopt alle snippers in het lijmpotje. Op deze manier ontwikkelen kinderen op verschillende gebieden en ieder kind mag dat bij ons op zijn eigen tempo doen.

Omdat wij het proces veel belangrijker vinden dan het product, kan het dus gebeuren dat je met kerst een leeg vel papier krijgt met opgedroogde lijm erop. Of misschien wel helemaal niks omdat je kind geen zin had om te knutselen. We stimuleren de kinderen wel maar dwingen ze niet.

We lezen dagelijks voor, vaak hetzelfde boekje twee keer achter elkaar want daar zijn de peuters dol op. Daarnaast hebben we een lage kast waar peuters zelf een boek kunnen pakken om te lezen. En we gaan elke dag naar buiten. Als we echt niet naar buiten kunnen of willen, hebben we genoeg manieren om binnen energie kwijt te kunnen; we bouwen een hindernisbaan, we doen stoelendans, peutergym of bouwen een hut.

Eten en slapen

Om 11.30 uur gaan we met de kinderen aan tafel. We eten een warme maaltijd die een paar keer per week vers wordt geleverd door Moekes Maaltijd. We eten vegetarisch zodat iedereen mee kan eten. Bij de maaltijd drinken we melk of water.

Een deel van de kinderen op de peutergroep slaapt tussen de middag in een eigen bed in de slaapkamer. Terwijl de kinderen slapen, doen we met de kinderen die wakker blijven een activiteit. Soms is er behoefte aan een activiteit die wat rust brengt en soms moet er juist wat stoom afgeblazen worden, dat bekijken we per dag.

Rond 15.15 uur zijn de kinderen meestal wel wakker en komen ze uit bed. Nadat iedereen rustig wakker is geworden en aangekleed, gaan we met z’n allen aan tafel. We eten dan rijstwafels, beschuit of crackers met beleg en drinken water of thee. De pedagogisch medewerker die om 8.00 uur is begonnen gaat om 16.30 uur naar huis. De andere pedagogisch medewerker gaat met de kinderen nog even de tuin in of een boek lezen of iets anders doen. Langzaamaan wordt iedereen opgehaald tot om 18.00 uur Okkie leeg is.

Buitenspelen

Okkie’s tuin heeft in de lente en zomer altijd een deel zon en een deel schaduw. Omdat de tuin is ingebouwd tussen twee blokken huizen, is er over het algemeen weinig koude wind. Vaak kun je in onze tuin al gerust zonder jas spelen terwijl je die op straat nog wel aan moet.
Okkie heeft een kleine, gezellige tuin met daarin een glijbaan, een zandbak, een buitenkeuken en ruimte om te fietsen en te rennen. Onze zandbak en buitenkeuken hebben zelfs een afdak dus als het een beetje regent kunnen we alsnog naar buiten.
In de zomerwarmte is er soms een lekker verkoelend badje, in de nazomer plukken we de druiven van de buren die over onze schutting groeien en in de winter staat de tuin vol sneeuwpoppen (als het weer even meezit)!

Afscheid

Kinderen die bijna vier zijn en dan naar de basisschool gaan worden op de peutergroep zo goed mogelijk klaargestoomd voor die overgang. Er wordt gepraat over het afscheid en toegeleefd naar die dag. Dat doen we door boeken voor te lezen over voor het eerst naar school gaan en een blad met 10 plaatjes op te hangen. Daarop kleurt de bijna vierjarige op zijn laatste 10 Okkie-dagen elke dag een plaatje. Zo wordt voor alle kinderen zichtbaar dat het afscheid nadert.

Een uitgebreid afscheidsfeest hoort daar natuurlijk bij; het gaat tenslotte om het afsluiten van een wezenlijke periode in je nog jonge leven. Slingers, feestmuts, verjaardags- en afscheidsliedjes, een cadeautje en lekkers horen daarbij en de bijbehorende ouders mogen bij de vierde verjaardag op Okkie mee-feesten. Als al het lekkers op is en het feestvarken weggaat, wordt er uitgebreid gezwaaid door de achterblijvers. Zo wordt het afscheid voor iedereen zo begrijpelijk mogelijk gemaakt en mooi afgesloten.

Thema’s

Op Okkie werken we regelmatig met thema’s. De thema’s kiezen we samen met de kinderen. Wat houdt ze bezig op dit moment? Misschien gaat iemand verhuizen of zijn een paar kinderen naar de dierentuin geweest of is er iemand ziek. Daar spelen we op in met activiteiten die bij het thema passen.